Miljö

Vi upprättar, följer och arbetar aktivt med arbetsmiljöplaner. Vårt mål är att optimera leveranser, välja material som är miljövänliga och hållbara utan att tumma på kvalitén.

man-3107306_1920

Arbetsmiljö

M Tak Stockholm följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och alla medarbetare skall känna sig trygga på arbetet. Goda arbetsförhållanden och adekvat skyddsutrustning som är anpassad för arbetet är ett krav. Vad gäller hantering och bortforsling av avfall så görs detta med hänsyn till miljön och sorteras enligt rådande föreskrifter.